Kinderpraktijk UniQ

Praktijk voor (Ortho)pedagogiek

Welkom bij Kinderpraktijk UniQ!

Kinderpraktijk UniQ is een orthopedagogische praktijk voor kinderen, jeugdigen, ouders en leerkrachten. UniQ richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar met verschillende ondersteuningsvragen.

Middels een kindgerichte, persoonlijke aanpak helpt UniQ om kinderen te laten groeien. Dit probeer ik te bereiken door het bieden van (gespecialiseerde) zorg aan kinderen en jongeren met (ernstige) problemen en de mogelijke daarmee samenhangende gezins- en opvoedproblemen bij ouder(s) en/of leerkracht.

'UniQ' staat voor de uniciteit die elk mens bij zich draagt. Dit betekent dat elk kind en elke jongere een eigen ontwikkelingstraject kent, waarbij unieke zorg op maat past. Hierin probeert Kinderpraktijk UniQ te voorzien. Leuk dat u een kijkje neemt op mijn website! Heeft u vragen en/of opmerkingen, contacteer mij gerust.

Marissa Reubsaet